CPRC

zaštitimo žrtve trgovine ljudima

Preuzmi smjernice

Pogledajte Video

informacije

CPRC, partner USAID/INSPIRE: “Smjernice za postupanje pravosuđa su trajno sistemsko rješenje za sve koji se bave borbom protiv trgovine ljudima na terenu”

Novosti

CPRC, partner USAID/INSPIRE: “Smjernice za postupanje pravosuđa su trajno sistemsko rješenje za sve koji se bave borbom protiv trgovine ljudima na terenu”

Na Graničnom prelazu Bosanski Brod u aprilu ove godine u koordiniranoj i brzoj akciji, te uz primjenu Smjernica za postupanje pravosuđa …

Smjernice VSTV-a primijenjene u identifikaciji potencijalne malodobne žrtve trgovine ljudima

Novosti

Smjernice VSTV-a primijenjene u identifikaciji potencijalne malodobne žrtve trgovine ljudima

Smjernice za postupanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini u borbi protiv trgovine ljudima, usvojene od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), sve više nalaze direktnu primjenu prilikom otkrivanja i procesuiranja ovog krivičnog djela.

Jačanje kapaciteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini u cilju odlučnijeg procesuiranja krivičnih djela trgovine ljudima i zaštite žrtava.

Edukacija

Jačanje kapaciteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini u cilju odlučnijeg procesuiranja krivičnih djela trgovine ljudima i zaštite žrtava.

Završna edukacija nosilaca pravosudnih funkcija na temu “Primjena pravosudnih smjernica za zaštitu žrtava trgovine ljudima i efikasnije kažnjavanje učinitelja”, održana je u periodu od 18. do 19. marta 2024. godine.

Pročitaj više

potrebno je osigurati veću samoidentifikaciju žrtava i saradnju sa organima formalne socijalne kontrole kako bi se postiglo otkrivanje i progon stvarnih počinitelja.

materijali

Smjernice za postupanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini u predmetima trgovine ljudima
Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini
Istraživanje sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (2003.-2021.)

Pročitaj više

potrebno je ojačati kapacitete pravosudnih institucija u BIH za učinkovitu primjenu odredbi krivičnog zakonodavstva u predmetima trgovine ljudima